Ostraha, technická a elektronická bezpečnosť

Zaistenie kancelárií, nehnuteľností, pozemkov a techniky proti prípadným narušiteľom s minimalizáciou rizika ohrozenia, či zneužitia dát obsiahnutých vo výpočtovej technike a používaných komunikačných kanáloch.

loader