Osobná ochrana a zahraničné podnikateľské misie

Rozsiahly a komplexný súbor služieb zaisťujúci analýzu, prevenciu a priamu ochranu voči všetkým potencionálnym rizikám, ktoré môžu ohroziť klienta v pracovnom i osobnom živote.

loader