Pre našich českých obchodných partnerov vyhľadávame obchodné príležitosti na dynamických trhoch. Naše exportné služby sú zamerané na propagáciu investičných príležitostía zvýšenie obojsmernného obchodu skrze strategickú propagáciu Českej a Slovenskej republiky. Táto služba zahrňuje poradenstvo, analytické posúdenie trhu a potencionálnych klientov a asistenciu pri osobnom kontakte.


loader