Osobní ochrana a zahraniční podnikatelské mise

Rozsáhlý a komplexní soubor služeb zajišťujících analýzu, prevenci a přímou ochranu vůči všem potencionálním rizikům, která mohou ohrožovat klienta jak při působení v pracovní oblasti tak i v soukromém životě.

Rozsáhlý a komplexní soubor služeb zajišťujících analýzu, prevenci a přímou ochranu vůči všem potencionálním rizikům, která mohou ohrožovat klienta v pracovní oblasti i v soukromém životě, a to jak doma, tak v zahraničí. Služby osobní ochrany pro domácí a zahraniční podnikatelské mise jsou nabízeny nejen privátním osobám či představitelům působícím na exponovaných postech v komerční sféře, ale také představitelům diplomatického či státního aparátu a jejich rodinným příslušníkům.

To vše s ohledem k profesním či obchodním zájmům klienta, tak aby nedošlo k nežádoucímu omezení profesních aktivit či změně kvalit soukromého života klienta a jeho rodinných příslušníků.

loader
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com